Adatvédelmi Irányelvek & Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Irányelvek

Az Abacus Medicine A/S adatvédelmi nyilatkozata ismerteti, hogy miként gyűjtjük és kezeljük személyes adatait, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk..

Az általunk gyűjtött adatok

Az Abacus Medicine a következő információkat dolgozza fel, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk:

 • Név, E-mail cím, Telefonszám, Munkakör megnevezése.
 • Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokAz adatkezelés célja

Személyes adatainak felhasználása általános üzleti kommunikáció céljából történik. Az Abacus Medicine személyes adatok feldolgozására vonatkozó gyakorlata az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján, valamint az üzleti partnereinkkel történő kommunikáció és kereskedés jogos érdekeinek érvényesítésén alapszik.


Személyes adatok továbbítása

Személyes adatai a szolgáltatás igénybevételének érdekében megosztásra kerülnek az alábbi szolgáltatóinkkal:

 • Auditáló cégek
 • IT támogató cég
 • Az informatikai szoftver szolgáltatói
 • A szerverek szolgáltatói

Az Abacus Medicine A/S hatósági és bűnüldöző szervek jogszerű kérésére felfedheti az Ön személyes adatait. Továbbá személyes adatai részét képezhetik belső felülvizsgálatainknak, annak érdekében, hogy a különböző jogi kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tegyünk.


Adatmegőrzési időszak

Az Ön személyes adatait kizárólag addig őrizzük meg, ameddig azok tárolása az üzletmenet szempontjából indokolt.

Az egyén jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében Önnek, mint egyénnek bizonyos jogai fűződnek személyes adataihoz, melyek gyakorlása Önt megilleti. Ez a következő jogokat foglalja magában:

 • A birtokunkban lévő személyes adatait illetően Önt hozzáférési jog illeti meg.
 • Önnek jogában áll bennünket arra kérni, hogy az Önről vezetett pontatlan vagy elavult személyes adatokat helyesbítsük.
 • Bizonyos körülmények esetén Önnek jogában áll a személyes adatait töröltetni.
 • Bizonyos körülmények esetén Önnek jogában áll a személyes adatai kezelésének korlátozása.
 • Önnek jogában áll a személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozni.
 • Önt megilleti az adathordozhatósághoz fűződő jog, amelynek alapján mi Önnek, általánosan használt és gépileg olvasható formában vagyunk kötelesek a személyes adatait átadni.

Amennyiben e jogok bármelyikével élni szeretne, kérjük küldje el kérését a következő elérhetőségre: Privacy@abacusmedicine.com. További tájékoztatást a Dán Adatvédelmi Ügynökség vagy az Európai Bizottság honlapján talál.


Panaszkezelés

Abban az esetben, ha panasszal kíván élni arra vonatkozóan, ahogyan az Abacus Medicine az Ön személyes adatait kezeli, úgy hivatalos panaszt a Dán Adatvédelmi Ügynökségnél van lehetősége benyújtani.


Kapcsolat

Az adatok kezelését az Abacus Medicine A/S végzi. Az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

Abacus Medicine A/S
Kalvebod Brygge 35
1560 Copenhagen W.
Denmark
Telephone: +45 70 22 02 12
E-Mail: Info@abacusmedicine.com
Személyes adatait érintő kérdésekben kérjük az alábbi elérhetőségen érdeklődjön: Privacy@abacusmedicine.com

Adatvédelmi Szabályzat

Jelen alkalmazásunk személyes adatokat gyűjt felhasználóiról
Adatkezelő és az alkalmazás tulajdonosa

Abacus Medicine
Dánia
Koppenhága V.
Kalvebod Brygge 35
1560

Tulajdonos elérhetősége: info@abacusmedicine.com

Owner contact email: info@abacusmedicine.com


A gyűjtött adatok típusa

A jelen alkalmazás vagy harmadik fél által gyűjtött személyes adatok sütik (cookie-k) használatával és felhasználási adatok formájában gyűjtött adatok lehetnek.

Az általunk gyűjtött személyes adatok egyes típusaival kapcsolatos részleteket jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozó részei tartalmazzák, vagy egy külön tájékoztató szöveg jelenik meg az adatgyűjtést megelőzően.
A személyes adatokat vagy maguk a felhasználók adhatják meg, vagy – a felhasználási adatok esetében – az alkalmazás automatikusan gyűjti ezeket az alkalmazás használata során.
Az automatikusan gyűjtött adatok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy alkalmazásunk a megfelelő szolgáltatásokat nyújthassa. Ezen adatok hiányában előfordulhat, hogy az alkalmazás nem tud megfelelően működni. Azokban az esetekben, amikor az alkalmazás külön jelzi, hogy bizonyos adatok nem feltétlenül szükségesek az alkalmazás működéséhez, a felhasználók dönthetnek úgy, hogy nem osztják meg a kért adatokat anélkül, hogy ennek hatása lenne az alkalmazás nyújtotta szolgáltatásra.
Ha a felhasználók tudni szeretnék melyek azok a személyes adatok, amelyek feltétlenül szükségesek az alkalmazás működéséhez, az alkalmazás tulajdonosától kérhetnek tájékoztatást.
A sütik – és egyéb a felhasználókat nyomon követő eszközök –, amelyeket a jelen alkalmazás vagy az alkalmazásunk által használt harmadik fél tulajdonosa alkalmaz, azon célt szolgálják, hogy alkalmazásunk a felhasználó számára megfelelő szolgáltatást nyújthassa, valamint, hogy a jelen dokumentumban és a süti szabályzatban (ha van ilyen) ismertetett célokat teljesíthesse.

A felhasználók felelősek a jelen alkalmazás által harmadik félen keresztül gyűjtött, közétett vagy megosztott személyes adatokért és kijelentik, hogy a harmadik fél hozzájárul ezen adatok alkalmazásunk tulajdonosával való megosztásához.

Az adatfeldolgozás módja és helye

Az adatfeldolgozás módja
Az adatkezelő a felhasználó adatait megfelelően kezeli és megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, az adatok nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy jogosulatlan megsemmisítésének megelőzése érdekében.
Az adatgyűjtés meghatározott céljával szorosan összefüggő szervezeti eljárásokat és módszereket követően az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy informatikai eszközök segítségével történik. Bizonyos esetekben az adatokhoz az adatkezelőn túl hozzáférhetnek olyan személyek is, akik részt vesznek az oldal működésének biztosításában (adminisztráció, értékesítés, marketing, jog, rendszerkezelés), illetve további személyek (például technikai szolgáltatást nyújtó harmadik felek, tárhelyszolgáltatók, IT vállalatok, kommunikációs ügynökségek), akiket szükség esetén az alkalmazás tulajdonosa jelöl ki adatfeldolgozónak. Ezen személyek és felek aktuális listáját az adatkezelőtől bármikor kikérheti.

Adatfeldolgozás helye
Az adatfeldolgozás az adatkezelő irodáiban vagy olyan további helyszíneken történik, ahol az adatfeldolgozással foglalkozó felek találhatóak. További információért, kérjük, keresse az adatkezelőt.

Retenciós idő
Az adatokat annyi ideig tároljuk, amennyi a felhasználó által igényelt szolgáltatás biztosításához vagy a jelen dokumentumban meghatározott célok elérése érdekében szükséges. Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőt, hogy függessze fel az adatáramlást vagy távolítsa el az adatokat.

A gyűjtött adatok felhasználása
A felhasználókra vonatkozó adatokat azért gyűjtjük, hogy az alkalmazás tulajdonosa megfelelő szolgáltatást nyújthasson, és hogy az alkalmazás különböző külső közösségi oldalakkal, felületekkel és analitikai rendszerekkel interakciót folytathasson.

Az egyes célok megvalósításához felhasznált személyes adatokkal kapcsolatos információt jelen dokumentum vonatkozó részei tartalmazzák.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk

A személyes adatokat az alábbi célból és az itt felsorolt szolgáltatások használatával gyűjtjük:

Analitikai rendszerek
Az analitikai rendszerek szolgáltatásai teszik lehetővé az alkalmazás tulajdonosa számára, hogy figyelje és elemezze az internetes forgalmat, az oldalai népszerűségét és nyomon követhesse a felhasználói magatartást.

Google Analytics (Google Inc.)
A Google Analytics elnevezésű szoftver a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása. A gyűjtött adatokat arra használják, hogy nyomon kövessék és megvizsgálják az alkalmazás használatára vonatkozó információkat, jelentéseket készítsenek a tevékenységekről és ezeket az adatokat megosszák további Google szolgáltatásokkal.
A Google a gyűjtött adatokat használhatja a saját hirdetési hálózatában a hirdetéseinek személyre szabására.

A gyűjtött személyes adatok: sütik formájában gyűjtött és felhasználási adatok.
Adatfeldolgozás helye: US – Adatvédelmi szabályzat – Elutasít

Külső közösségi oldalakkal és felületekkel folytatott interakció
Ezen típusú adatgyűjtési szolgáltatás közösségi oldalakkal és egyéb külső felületekkel folytatott interakciót tesz lehetővé közvetlenül a jelen alkalmazás oldalain keresztül.
Az interakcióra és az alkalmazás által szerzett információkra a felhasználó azon adatvédelmi beállításai vonatkoznak, amelyeket az adott közösségi hálózatokon használ.
A szolgáltatás gyűjthet az internetes forgalomra vonatkozó adatokat olyan oldalakon is, ahol a szolgáltatás telepítve van, akkor is, ha a felhasználó nem használja magát az oldalt.

További információk az adatgyűjtésről és az adatfeldolgozásról

Jogi eljárás
Adatkezelő a felhasználó személyes adatait felhasználhatja igazságügyi célokra bíróságon vagy az alkalmazás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások nem megfelelő használata miatt elindított jogi lépések során.
A felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy az állami hatóságok kötelezhetik az adatkezelőt személyes adatok átadására.

A felhasználó személyes adataira vonatkozó további információk
A jelen adatvédelmi szabályzatban található információkon túl, az alkalmazás bizonyos szolgáltatásokkal és a személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos további információkat is nyújthat a felhasználó kérésére.

Rendszernapló és karbantartás
Jelen alkalmazás és bármely harmadik fél gyűjthet az alkalmazással folytatott interakciókat tartalmazó adatokat (rendszernapló) vagy felhasználhat egyéb személyes adatokat (például IP címet) üzemeltetési és karbantartási célból.

Az adatvédelmi szabályzatban nem említett kérdések
További információt a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozóan bármikor kérhet az adatkezelőtől. Az adatkezelő elérhetősége jelen dokumentum elején található.

A felhasználók jogai

A felhasználóknak minden esetben jogukban áll tudniuk, hogy személyes adataikat tárolják vagy sem. A felhasználók bármikor kapcsolatba léphetnek az adatkezelővel, hogy megismerjék a tárolt adatok tartalmát és eredetét. A felhasználók személyes adataikat megerősíthetik vagy kérhetik az adatok felfüggesztését, törlését, frissítését, javítását, névtelenítését, a jogellenesen tárolt adatok zárolását, vagy jogos indokkal ellenezhetik adataik kezelését. A felhasználók a kérelmekkel a fent megjelölt elérhetőségeken az adatkezelőt kereshetik.

Jelen alkalmazás nem támogatja a „Nincs nyomon követés” funkciót.
Arról, hogy bármely a jelen alkalmazás által használt harmadik fél szolgáltatása támogatja-e a „Nincs nyomon követés” funkciót, a harmadik fél adatvédelmi szabályzatából tájékozódhat.

Az adatvédelmi szabályzat változásai

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosíthatja, erről értesítést küldve a felhasználóinak. Ajánlott gyakran látogatni az oldalt és ellenőrizni az oldal alján található utolsó módosítás időpontját. Ha a felhasználó nem ért egyet az adatvédelmi szabályzat bármely módosításával, felhasználó felhagyhat az alkalmazás használatával és kérheti az adatkezelőt, hogy távolítsa el személyes adatait. Ha másképpen nincs feltüntetve, az aktuális adatvédelmi szabályzat vonatkozik minden személyes adatra, amely az adatkezelő birtokában van a felhasználóról.

Az adatvédelmi szabályzatra vonatkozó információk
Adatkezelő felelős a jelen adatvédelmi szabályzatért, melyet a Iubenda moduljaival készítettek és a Iubenda szerverein tárolnak.

Definíciók és jogi hivatkozások

Személyes adat (vagy adat)
Azonosító szám vagy hozzátartozó adat alapján akár közvetetten is beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre, jogi személyre, intézményre vagy társaságra vonatkozó információ.

Felhasználási adatok
Az alkalmazás (vagy az alkalmazás által használt harmadik fél szolgáltatásai) által automatikusan gyűjtött információk, amelyek lehetnek: az alkalmazást használó felhasználó IP címe vagy domain neve, egységes forrásazonosítók (URI), a szerverhez intézett kérelem időpontja, a kérelem leadásának módja, a válaszként érkezett fájl mérete, a kód, amely a szerver válaszának státuszát jeleníti meg (sikeres eredmény, hiba, stb.), a származási ország, a felhasználó által használt keresőmotor és operációs rendszer tulajdonságai, látogatásonként a különböző időintervallumokra vonatkozó adatok (pl. az alkalmazás egyes oldalain eltöltött idő), az alkalmazáson belül a megtett út – különösen a megtekintett oldalak sorrendjét illetően, valamint egyéb paraméterek az eszköz operációs rendszerére és/vagy a felhasználó informatikai környezetére vonatkozóan.

Felhasználó
Jelen alkalmazást használó személy; az adatalany, akire a személyes adatok vonatkoznak, vagy az ő felhatalmazottja.

Adatalany
A jogi vagy természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó
Természetes személy, jogi személy, közigazgatási vagy egyéb szerv, társaság vagy szervezet, amelyet az adatkezelő felhatalmazott, hogy a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezésinek megfelelően a személyes adatokat feldolgozza.

Adatkezelő (vagy az alkalmazás tulajdonosa)
Természetes személy, jogi személy, közigazgatási vagy egyéb szerv, társaság vagy szervezet, amely akár egy másik adatkezelővel együttesen dönthet a személyes adatok feldolgozásának céljáról, módjáról, a feldolgozás során használt eszközökről és a jelen alkalmazás használatára és működésére vonatkozó biztonsági intézkedésekről. Az adatkezelő, ha másképpen nincs feltüntetve, egyben az alkalmazás tulajdonosa.

Jelen alkalmazás
A felhasználó személyes adatainak gyűjtésére használt hardver vagy szoftver.

Sütik (cookie-k)
A felhasználó eszközén tárolt kisméretű adatfájlok.

Jogi információ
Tájékoztatás az európai felhasználók számára: jelen adatvédelmi szabályzatot a 95/46/EK irányelv 10. cikke előírásainak és a 2009/136/EK irányelvvel történő módosítást követően, a sütikre vonatkozó 2002/58/EK irányelv rendelkezésinek megfelelően készítették.

Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a jelen alkalmazásra vonatkozik.